POLITYKA ANTYSPAMOWA

no spam
no spam please

Szanowni Państwo

uprzejmie prosimy o uszanowanie czasu naszych pracowników i o nie przesyłanie nie zamówionej przez nas informacji handlowej.

 

W szczególności  PROSIMY NIE DOPISYWAĆ NASZYCH ADRESÓW EMAIL DO LIST MAILINGOWYCH I NEWSLETTERÓW! Dziękujemy z góry.

 

Jesteśmy zainteresowani:

  1. zakupem i sprzedażą tworzyw sztucznych, oferty prosimy dosyłać z podaniem cen, zdjęć, opisu surowca. Szersze informacje na temat surowców, których poszukujemy ->
  2. współpracą w zakresie sprzedaży oferowanych przez nas maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Szerszej na stronie "współpraca".
  3. Współpracą z pośrednikami sprzedaży dla branży tworzyw sztucznych. Szerzej na stronie "współpraca"
  4. Usługi kurierskie: paczki do 31 kg, 70 kg, palety 500 kg, 1000 kg, 1250 kg (Europalety i palety przemysłowe)
  5. Transport 24 tonowe ładunki
  • na terenie Polski, oraz Polska-Niemcy 16227,(ładunki 24 tonowe na paletach przemysłowych, wysokość palet 1,8 m)

Generalnie interesuje nas współpraca z firmami z branży tworzyw sztucznych. Oczywiście ww ograniczenia nie dotyczą firm, które z nami współpracują od dłuższego czasu :-) Takie oferty są zawsze mile widziane. Raczej chodzi nam o otrzymywaną nagminnie korespondencję seryjną z niechcianymi reklamami, które zajmują nam dziennie bardzo dużo czasu na odfiltrowanie i usunięcie :0(

W razie pytań prosimy o telefon (022) 389 59 20

 

W szczególności nie jesteśmy zainteresowani:

1. usługami księgowymi, prawnymi, etc 

2. usługami cateringowymi

3. materiałami reklamowymi, poligraficznymi, kalendarzami itp.

4. tłumaczeniami

6. ofertami hoteli, biur podróży, wycieczkami itp 

7. zakupem voucherów, kart rabatowych, kart klubowych, itd, itp.

8. dystrybutorami do wody, napojami, 

9. innymi usługami nie związanymi bezpośrednio z branżą tworzyw sztucznych.

10. budową stoisk targowych

 

W tym zakresie współpracujemy z wybranymi firmami i jesteśmy zadowoleni.

 

Spam (cytat z Nospam-PL.NET) określany również 'UCE' unsolicited commercial email (niezamawiany komercyjny email) lub 'UBE' unsolicited bulk email (niezamawiany wielokrotny email) - to takie informacje lub przesyłki, których odbiorca sobie nie zażyczył ani wcześniej na nie się nie zgodził. Najczęściej do niczego mu niepotrzebne, powodujące nieekonomiczne wykorzystanie użytych do przesyłki zasobów, często wywołujące irytację. 

 
Informacje prawne
Poniżej przedstawiamy najważniejsze i najbardziej istotne regulacje prawne dotyczące spamu: 

 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204). Ustawa weszła w życie dnia 10.III.2003 r.
Ustawa_z_dnia_18_lipca_2002_o_swiadczeni
Adobe Acrobat Document 150.7 KB

Art. 2. 
Określenia użyte w ustawie oznaczają: (...) 

2) informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,

Art. 4. 
1. Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy to zgoda ta: 
1) nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści,
2) może być odwołana w każdym czasie. 
2. Usługodawca wykazuje uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 1, dla celów dowodowych. 

Art. 10. 
1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyrazi zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności jeśli udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (...)

Art. 24.
1. Kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny. 
2. Ściganie wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 25.
Orzekanie w sprawach o czyny określone w Art. 23 i 24 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.