Ruszyła przedsprzedaż książek autorstwa Dr Magdaleny Laabs

Tom I i Tom II Wielkiej Księgi Tworzyw sztucznych. Zapraszamy

Wielka Księga Tworzyw Sztuczych

Zagadnienienia omawiane w książce są podane poniżej. Książka jest w pełnym kolorze, co pozwala na zilustrowanie omawianej tematyki.

 

Omówione są wszystkie najpularniejsze metody przetwórstwa i poparte to jest licznymi zdjęciami i rysunkami technicznymi.

 

Obecnie dostępne są w przedsprzedaży wznowienia Tom I i Tom II które ukażą się wkrótce.

 

Na przełomie kwietnia/maja 2020 ukaże się drukowana wersja:

Wielka Księga Tworzyw Sztucznych - Tom I - Zagadnienia Podstawowe Polimery

 

Na przełomie maja/czerwca 2020 ukaże się drukowana wersja:Wielka Księga Tworzyw Sztucznych - Tom II - Gospodarka Cyrkularna - Recykling butelek PET

Pod koniec 2020 ukaże się 

"Wielka Księga Tworzyw Sztucznych - Tom III - wytłaczanie folii metodą rozdmuchu"

Firma Rolbatch, której prezesem jest Dr Magdalena Laabs zajmuje się dostawami maszyn do przetwórstwa tworzyw, a Dr Magdalena Laabs działa w branży przetwórstwa i recyklingu od ponad 23 lat.

Wielka Księga Tworzyw Sztucznych to cykl książek, które stanowią kompendium wiedzy o tworzywach sztucznych.

 

W Tomie II omówiony został rynek recyklingu butelek PET, oraz metody i technologie związane z recyklingiem butelek PET.

 

W Tomie III - zostanie omówiona technologia wytłaczania folii metodą rozdmuchu - folie 1 i wielowarstwowe, barierowe, termokurczliwe, stretch, stretch hood, geomembrany.

 

O tworzywach można by odpowiadać tygodniami i pewnie temat by się nadal nie wyczerpał.

Na rynku posiadamy wiele rodzajów podstawowych tworzyw sztucznych i aż 700 jego różnych odmian. Co rok powstaje wiele nowych kompozytów, czyli mieszanek istniejących tworzyw z najprzeróżniejszymi dodatkami, od popularnych już na rynku kompozytów WPC, poprzez kompozyty z dodatkiem mączek roślinnych, łusek ryżowych, sproszkowanych skał, po bardzo wyszukane w swym składzie mieszanki. Generalnie w pozycji tej autorka ograniczyła się do omówienia najbardziej popularnych tworzyw sztucznych tj. PE PP, PVC, PET, ABS, PS, PA, które każdy z branży tworzyw sztucznych powinien znać. Szerszych informacji na temat tworzyw sztucznych możesz szukać w dalszych częściach książek tego cyklu.

 

Wielka Księga Tworzyw Sztucznych - to cykl książek, który będzie kontynuowany.

Wielka Księga Tworzyw Sztucznych Tom I

Zagadnienia Podstawowe Polimery

PODZIAŁ TWORZYW SZTUCZNYCH:

 • rodzaje tworzyw sztucznych
 • najpopularniej używane tworzywa sztuczne
 • termoplasty
 • duroplasty
 • tworzywa konstrukcyjne

OMÓWIENIA WŁAŚCICIWOŚCI PODSTAWOWYCH TWORZYW SZTUCZNYCH

 • polietyleny PE
 • polipropyleny PP
 • polimetakrylany PMMA
 • polichlorek winylu PVC - PCW - PCV
 • poliamidy PA
 • poliwęglany PC
 • PET
 • ABS
 • polistyren PS
 • kompozyt WPC
 • kompozyty / compoundy
 • wypełniacze kredowe
 • wypełniacze talkowe
 • włókno szklane
 • nano dodatki
 • koncentraty barwiące

 

METODY PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH:

 • wtrysk
 • wytłaczanie
 • wytłaczanie z rozdmuchem
 • rotomoulding
 • granulacja
 • compounding
 • recykling tworzyw
 • aglomeracja
 • regranulacja
 • proszkowanie 
 • mielenie
 • kruszenie 
 • wylewanie folii
 • rozdmuch folii

METODY BADANIA TWORZYW SZTUCZNYCH

 • wskaźnik płynięcia tworzyw MFI / MFR / MVR
 • gęstość tworzyw
 • wilgotność tworzyw
 • lepkość tworzyw
 • urządzenia laboratoryjne do badania właściwości tworzyw sztucznych
 • i wiele, wiele innych

MASZYNY DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

 • wtryskarki pionowe i poziome
 • wytłaczarki jedno i dwuślimakowe
 • ślimaki stożkowe, cylindryczne, równoległe, współbieżne, przeciwbieżne
 • cylindry do wytłaczarek
 • strefy grzania i chłodzenia
 • wyłaczarki do compoundingu
 • linie do rozmuchu folii 
 • linie do produkcji rur
 • linie do produkcji granulatów kompozytów WPC
 • linie do produkcji profili z kompozytów WPC
 • linie do recyklingu folii PE, PP
 • linie do recyklingu butelek PET
 • linie do recyklingu chemii gospodarczej miękkiej i twarde

Książka jest w pełnym kolorze, co poznala na zilustrowanie omawianej tematyki.

 

Ilość stron: 250

Autorka Dr Magdalena Laabs, prezes Rolbatch

Wielka Księga Tworzyw Sztucznych Tom II

Gospodarka Cyrkularna - Recykling PET

W tomie II Wielkiej Księgi Tworzyw Sztucznych omówione jest wszystko, co musisz wiedzieć o nowoczesnej gospodarce obiegu odpadów.

Gospodarka cyrkularna tzw. Circular Economy lub Gospodarka obiegu zamkniętego jest szansą dla polskiego biznesu, ale niewiele firm dostrzega jej potencjał.

 

Pozycja omawia między innymi:

 • sposób zbierania butelek PET,
 • sposób sortowania butelek manualny i automatyczny
 • sortery polimerów
 • technologia rozdrabniania, mycia, suszenia odpadów butelek PET.
 • sterylizacja płatka PET
 • maszyny niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości gotowego płatka PET
 • sposoby badania jakości gotowego płatka
 • oddzielanie PET od PVC, PE, PP
 • sortowanie płatka PET na kolory
 • separacja metali żelaznych i nieżelaznych
 • co to są ppm?
 • lepkość PET jaki ma wpływ na przetwórstwo
 • aktualne przepisy
 • opis przykładowej linii do recyklingu butelek PET
 • zastosowanie PET w przemyśle
 • co to jest R-PET, G-PET, A-PET?
 • wiele zdjęć, rysunków, przykładów

Książka jest w pełnym kolorze co poznala na zilustrowanie omawianej tematyki.

 

Ilość stron: 200

Autorka Dr Magdalena Laabs, prezes Rolbatch

Jeśli jakiekolwiek zagadnienie z branży tworzyw sztucznych, jest dla Ciebie nie zrozumiałe, prześlij do nas pytanie, a chętnie na nie odpowiemy.

 

Dr Magdalena Laabs

Rolbatch GmbH

Napisz aby uzyskać szersze informacje ->