WEBINAR

Rolbatch we wspólpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, CBiMO, Stowarzyszeniem Natureef zaprasza do udziału w nieodpłatnym WEBINARZE

Webinar "Gospodarka cyrkularna przemysł 4.0 współpraca europejska"

 

PROGRAM WEBINARU

• Finansowanie współpracy oraz badań i rozwoju z projektów Europejskich – działania podjęte przez klaster Natureef, możliwości dla firm - Jaśmina Solecka, Stowarzyszenie Natureef

• Jak produkować opakowania, aby można je było łatwiej recyklingować – perspektywa firmy produkującej maszyny do recyklingu i wytłaczania tworzyw - Dr Magdalena Laabs - Prezes firmy Rolbatch

• Przemysł 4.0, efektywne wykorzystanie zasobów – pierwsze doświadczenia z branży opakowaniowej – dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT

• Nowe inicjatywy dla firm – prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak, CBiMO, Stowarzyszenie Natureef

• Zastosowanie dodatków naturalnych do opakowań- Adam Fotek, J.S. Hamilton Poland S.A.

Udział w Webinarium jest nieodpłatny, aby się zarejestrować proszę wejść na stronę:

https://natureef.clickmeeting.pl/gospodarka-cyrkularna-przemysl-4-0-wspolpraca-europejska/register

 

początek:

wtorek 15.05.2018 godzina: 9:30

do 11:30

 

wówczas otrzymają Państwo link dostępowy do udziału w webinarium