ODGAZOWANIE WYTŁACZAREK

W trakcie ruchu tworzywa w cylindrze wytłaczarki następuje wzrost jego ciśnienia i temperatury, która powoduje uwalnianie się związków lotnych z tworzywa. W związku z tym stosuje się specjalne układy odgazowywania. Polegają one na odprowadzaniu ze strefy sprężania specjalnymi otworami, powstających gazów przez ich swobodny wypływ, bądź też przez dodatkowy układ próżniowy, którego celem jest zapobieganie wypływu tworzywa przez otwory odpowietrzające. W miejscu otworów odpowietrzających zwiększa się głębokość zwojów ślimaka, a także odległość między nimi. Powoduje to, że na krótkim odcinku leżącym pod otworem odgazowania ciśnienie stopionego tworzywa spada do zera i nie wykazuje ono skłonności do wypływu przez ten otwór, natomiast części gazowe swobodnie przedostają się przez ten otwór na zewnątrz.

 

Problem odgazowania tworzywa jest bardzo ważny, ponieważ znajdujące się w nim sprężone cząsteczki gazu powodują

  • nierówny wypływ tworzywa sztucznego z głowicy tzw. plucie oraz
  • pogorszenie jakości wyrobów gotowych, gdyż powoduje powstawanie w tworzywie sztucznym przestrzeni wypełnionej gazem.

SUROWIEC WYDOSTAJE SIĘ PRZEZ OTWÓR ODGAZOWUJĄCY W CYLINDRZE

Jeżeli tworzywo wydostaje się przez otwór w cylindrze , który znajduje się na pograniczu stref sprężania i dozowania (a nie sprężania) powodem mogą być:

  • tworzywo nadmiernie gazuje, bo np. jest mokre albo ma wtrącenia innego tworzywa
  • są źle ustawione temperatury na cylindrze, lub
  • źle ustawiona jest prędkość obrotowa ślimaka, lub
  • ślimak i cylinder jest zużyty i następuje ruch wsteczny surowca

Jeśli surowiec jest wilgotny warto spróbować zmniejszyć temperaturę na pierwszych strefach pobierania.


Odgazowanie w wytłaczarkach może:

  • pojedyncze lub podwójne
  • atmosferyczne lub próżniowe (czyli za pomocą pompy próżniowej)
  • bez odgazowania, np. przy przetwórstwie pierwotnych tworzyw sztucznych

 

Na podstawie:

  1. "Wielka Księga Tworzyw sztucznych, dr Magdalena Laabs, wyd. VL Consultant, 2013 rok