WSKAŹNIK PŁYNIECIA TWORZYW SZTUCZNYCH MFI (MFR / MVR)

Wskaźnik płynięcia tworzyw sztucznych MFI jest często stosowane w celu ustalenia, jak polimer będzie się przetwarzać. Np. czy regranulat będzie się nadawał raczej do wtrysku, czy raczej na wytłaczanie rur, folii, płyt, etc.

 

Pomiar dokonuje się pod obciążeniami: 0,325 kg, 1,20 kg, 2,160 kg, 3,80 kg, 5,00 kg, 10 kg i 21.6 kg

 

 

 

 

Pomiar wskaźnika płynięcia tworzyw można przeprowadzić z:

  • granulatu / regranulatu
  • przemiału 
  • proszku / dryblendu
  • pociętych kawałków gotowego wyrobu (np. 0,5 cm)

 

MFI - Wskaźnik szybkości płynięcia (z ang. Melt Flow Index) – liczba wyrażająca ilość tworzywa termoplastycznego przepływającego przez dyszę kołową o ustalonych wymiarach w ciągu określonego czasu pod danym ciśnieniem oraz w danej temperaturze. Wyróżnia się masowy (MFR) i objętościowy (MVR) wskaźnik szybkości płynięcia.

 

Masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) wyraża masę tworzywa przepływającego przez dyszę kołową w znormalizowanych warunkach; jednostka – gram/10 minut.

 

Objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia (MVR) wyraża objętość tworzywa przepływającego przez dyszę kołową w znormalizowanych warunkach; jednostka – cm³/10 minut.

 

PROCEDURA OKREŚLANIA WSKAŹNIKA PŁYNIĘCIA POLIMERÓW:

 

MFR polimerów określa się poprzez

1) włożenie niewielkiej ilości polimeru ok 4-5 gramów do urządzenia zwanego plastometrem.

2) Próbkę ogrzewa się wstępnie przez określony czas: 5 min w 190 ° C dla polietylenu i 6 minut w 230 ° C dla polipropylenu

3) Podgrzana masa jest wprowadzana w tłok. Standardowe obciążniki masy to 2,16 kg, 5 kg, itp.

4) Masa wywiera siłę na stopiony polimer i natychmiast zaczyna płynąć przez dyszę.

5) Próbkę stopu po określonym czasie dokładnie się waży.

6) MFI wyraża się w gramach polymer/10 minut całkowitego czasu badania.

 

Synonimami wskaźnika płynięcia MFI (Melt Flow Index) są MFR (Melt Flow Rate) i MI. Częściej stosowane są ich skróty: MFR, MFI, MI.

 

MFR mogą również wskazać "współczynniku płynięcia", stosunek dwóch szybkości płynięcia z różnych wag grawimetrycznych. Powinno być nazywane FRR (współczynnik natężenia przepływu).

  

Zgodnie z norma iso 1133 wskaźnik szybkości płyniecia obliczaby ze wzoru:

Objetościowy wskaźnik płynięcia:

MVR(T,m)=(A x 600 x l)/ t 

gdzie: 
T - temperatura uplastycznionego materiału w stopniach Celcjusza
m - masa nominalna tworzywa w gramach wyjściowa
A- pole powierzchni tłoka (nominalna jest 0,711 cm2)
l - długość otworu formy w cm
t - czas w sekundach.

Masowy wskaźnik szybkości płyniecia MFR
liczy sie identycznie jak MVR z wyjatkiem że licznik mnoży się przez gęstość q (gram/cm3) tworzywa odpowiednia dla wytłoczyny w odpowiedniej temperaturze w jakiej jest prowadzone badanie.

Hasło opracowane na podstawie:

  1. "Wielka Księga Tworzyw sztucznych, dr Magdalena Laabs, wyd. VL Consultant, 2013 rok https://www.facebook.com/WielkaKsiegaTworzywSztucznych