HIGROSKOPIJNOŚĆ TWORZYW

Niektóre z tworzyw sztucznych np. ABS, PLA oraz ich blendy (mieszanki) charakteryzuje higroskopijność, co oznacza, że

 

  • surowiec może chłonąć wilgoć z otoczenia i ważne są warunki jego przechowywania
  • konieczne jest dosuszanie surowca przed jego przetwórstwem (np. za pomocą dosuszania nawiewem powietrza)

Surowiec nie dosuszony może powodować powstawanie pęcherzyków na powierzchni wyrobu gotowego, np. płyt, filamentów, etc.

 

Dlatego też zaleca się ścisłych zasad przechowywania i dosuszania surowca przed rozpoczęciem jego przetwórstwa.

 

SUSZENIE TWORZYW 

Przed procesami przetwórczymi należy zapewnić odpowiednie suszenie surowca. Zaleca się suszenie w temperaturze 80 C 90 C [176 F 195 F] przez co najmniej 2 godziny. Zawartość wilgoci w materiale musi być poniżej 0.1%. W zależności od rodzaju zakupionego surowca oraz stopnia wilgotności suszenie może wynosić od 2-5 godzin.

 

Polecamy suszarki do dosuszania surowców oraz urządzenia do pomiaru wilgotności.

SKŁADOWANIE TWORZYW HIGROSKOPIJNYCH

 

W pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania surowców oraz wyrobów gotowych wskazane jest unikanie skoków temperatury mogących prowadzić do zawilgocenia na skutek kondensacji pary wodnej.

 

Zdecydowanie zalecane są pomieszczenia zamknięte chroniące materiał przed działaniem promieniowania UV, optymalnie w temperaturze pokojowej (+20°C do +30°C) i wilgotności względnej do 30%.

 

Palety z surowcem oraz wyrobem gotowym winny być szczelnie zabezpieczone folią chroniącą przed zanieczyszczeniem kurzem i pyłem. Folia stanowi dodatkową, skuteczną ochronę przed zawilgoceniem materiału.

Hasło opracowane na podstawie:

  1. "Wielka Księga Tworzyw sztucznych, dr Magdalena Laabs, wyd. VL Consultant, 2013 rok https://www.facebook.com/WielkaKsiegaTworzywSztucznych