WŁAŚCIWOŚCI TWORZYW SZTUCZNYCH

 

Hasła opracowane na podstawie:

  1. "Wielka Księga Tworzyw sztucznych, dr Magdalena Laabs, wyd. VL Consultant, 2013 rok https://www.facebook.com/WielkaKsiegaTworzywSztucznych