MIELENIE TWORZYW SZTUCZNYCH - SŁOWNIK POJĘĆ

Cyklon / odpylacz / separator

 

Cyklon to rodzaj urządzenia odpylającego, używanego przy mieleniu tworzyw sztucznych.

 

Cyklony umożliwiają usuwanie pyłu o wymiarach przekraczających 60 μm.

Skuteczność odpylania w cyklonach jest tym większa, im większa jest prędkość wlotowa, a także im mniejsza jest średnica komory.