GOSPODARKA ODPADAMI

Ustawa o Gospodarce odpadami z opakowań 2013.06.13
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
ustawa o gospodarce odpadami 2013.pdf
Adobe Acrobat Document 400.7 KB
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Przepisy regulujące gospodarkę odpadami, tj. transport, składowanie, przechowywanie, pośrednictwo w obrocie odpadami, przetwarzanie, utylizacja, etc.
D20130021L+(1).pdf
Adobe Acrobat Document 1.0 MB

KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW

Karta przekazania odpadu jest podstawowym dokumentem dotyczącym ewidencji odpadów.