LINIE DO GRANULACJI TWORZYW

W naszej ofercie linie do:

1) granulacji

2) regranulacji

3) compoundingu

 

W celu otrzymania oferty prosimy o dosłanie zapytania ofertowego z podaniem:

1) pożądanej wydajności linii kg/godz

2) jaki surowiec będzie przetwarzany?

3) surowiec będzie podawany w proszku czy granulacie?

4) Czy zastosowane mają być podajniki wolumetryczne czy grawimetryczne? 

5) Ile ma być podajników i ile % surowca będzie podawane przez 1 podajnik? np. głowny kompotenet 80%, kreda 10%, pozostałe dodatki w granulacie 10%.