DOZOWNIKI

W naszej ofercie dozowniki wolumetryczne i grawimetryczne do podawania surowców w granulacie i/lub proszku do wytłaczarek.

 

Abyśmy mogli przygotować ofertę, prosimy o dosłanie zapytania ofertowego z podaniem:

 

  1. Wielkość cząstek pigmentu oraz granulatu, plus dodatkowo potrzebne są gęstości nasypowe oraz własności fizykochemiczne takie jak higroskopijność oraz tendencja do zbrylania się (zlepiania)
  2. Z jaką dokładnością mają być dozowane produkty?
  3. Jaka jest wymagana wydajność w czasie / na godzinę, na zmianę?
  4. Jaki jest przewidywany czy istniejący sposób dosypywania produktu do dozownika?
  5. Czy dozowniki połączone będą z jakimś nadrzędnym systemem komunikacji i sterowania, czy należy rozumieć, że zadajemy  wydajność oddzielnie na każdym dozowniku (lokalnie z panelu dozownika)? Jeżeli nadrzędny system komunikacji i sterowania, to jakie sygnały i sposób transmisji.
  6. czy produkty lub ich mieszanki nie są wybuchowe, podobnie jak otoczenie / miejsce pracy urządzeń.
  7. jaka ma być wydajność na godzinę?
  8. ile będzie podawanych surowców? w proszku czy granulacie?

wyślij zapytanie ofertowe ->

 

Istnieje możliwość doposażenia istniejących już linii do wytłaczania.
System grawimetryczny może zawierać opcję serwisu online, świadczonego przez producenta.