URZĄDZENIE DO WYZNACZANIA GĘSTOŚCI TWORZYW SZTUCZNYCH I CIECZY

Polecamy zestaw do pomiaru gęstości tworzyw sztucznych.

 

Dzięki urządzeniu będą Państwo w stanie przygotować kartę techniczną dla przemiałów, lub regranulatów tworzyw sztucznych.

 

Ponadto polecamy: Plastometry do badania wskaźnika płynięcia MFI tworzyw sztucznych, oraz urządzenia do pomiaru wilgotności tworzyw sztucznych.