PLASTOMETR

Oferujemy w promocyjnej cenie
 
URZĄDZENIE DO POMIARU WSKAŹNIKA PŁYNIĘCIA MFR (Melt Flow Rate)
 
Automatyczny pomiar, automatyczne cięcie.
 
Zgodny z normą ISO 1133 i ASTM-D 1238
 

 

Rata leasingowa od 550 zł PLN netto (leasing na 4 lata, możliwy też na 5 lat)
 • Polepsz kontrolę jakości tworzyw termoplastycznych!
 • Testuj każdą partię!
 • Oferuj wyższą jakość i powtarzalność regranulatów!

MFI - Wskaźnik szybkości płynięcia (z ang. Melt Flow Index) – liczba wyrażająca ilość tworzywa termoplastycznego przepływającego przez dyszę kołową o ustalonych wymiarach w ciągu określonego czasu pod danym ciśnieniem oraz w danej temperaturze. Wyróżnia się masowy (MFR) i objętościowy (MVR) wskaźnik szybkości płynięcia.

 

Masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) wyraża masę tworzywa przepływającego przez dyszę kołową w znormalizowanych warunkach; jednostka – gram/10 minut.

 

Objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia (MVR) wyraża objętość tworzywa przepływającego przez dyszę kołową w znormalizowanych warunkach; jednostka – cm³/10 minut.

 

PROCEDURA OKREŚLANIA WSKAŹNIKA PŁYNIĘCIA POLIMERÓW:

 

MFI / MFR polimerów określa się poprzez

1) włożenie niewielkiej ilości polimeru ok 4-5 gramów do urządzenia zwanego plastometrem.

2) Próbkę ogrzewa się wstępnie przez określony czas: 5 min w 190 ° C dla polietylenu i 6 minut w 230 ° C dla polipropylenu

3) Podgrzana masa jest wprowadzana w tłok. Standardowe obciążniki masy to 2,16 kg, 5 kg, itp.

4) Masa wywiera siłę na stopiony polimer i natychmiast zaczyna płynąć przez dyszę.

5) Próbkę stopu po określonym czasie dokładnie się waży.

6) MFI wyraża się w gramach polymer/10 minut całkowitego czasu badania.

 

Synonimami wskaźnika płynięcia MFI (Melt Flow Index) są MFR (Melt Flow Rate) i MI. Częściej stosowane są ich skróty: MFR, MFI, MI.

 

MFR mogą również wskazać "współczynnik płynięcia", stosunek dwóch szybkości płynięcia z różnych wag grawimetrycznych. Powinno być nazywane FRR (współczynnik natężenia przepływu).

 

MFI jest często stosowane w celu ustalenia, jak polimer będzie się przetwarzać. 

 

Zgodnie z normą ISO 1133 wskaźnik szybkości płyniecia oblicza się ze wzoru:

Objetościowy wskaźnik płynięcia:

MVR(T,m)=(A x 600 x l)/ t 

gdzie: 
T - temperatura uplastycznionego materiału w stopniach Celcjusza
m - masa nominalna tworzywa w gramach wyjściowa
A- pole powierzchni tłoka (nominalna jest 0,711 cm2)
l - długość otworu formy w cm
t - czas w sekundach.

Masowy wskaźnik szybkości płyniecia MFR

liczy sie identycznie jak MVR z wyjatkiem że licznik mnoży się przez gęstość q (gram/cm3) tworzywa odpowiednia dla wytłoczyny w odpowiedniej temperaturze w jakiej jest prowadzone badanie.

Model RBH                                    Model RBM

do mierzenia MFR i MVR                 do mierzenia MFR

Do badania:

PS, PE, PP, ABS, EVA, SAN, ASA, ACS, AES, PC, PMMA, PB, POM, MABS

W przypadku PVC istnieje możliwość zamówienia modelu odpornego na korozję. 

 

DOSTĘPNE MODELE: 

 • RBM-MFI – badanie metodą A (masowy wskaźnik płynięcia MFR / MFI)
 • RBH-MFI badanie metodą A i B (masowy wskaźnik płynięcia MFR/MFI i objętościowy wskaźnik płynięcia MVR/MFI)

 

Zgodnie z normą ISO 1133 i ATSM-D1238

Zamów badanie MFI / MFR lub przyjedź do nas i wypróbuj urządzenie osobiście. 

The procedure for determining MFI is as follows:

 1. A small amount of the polymer sample (around 4 to 5 grams) is taken in the specially designed MFI apparatus . The apparatus consists of a small die inserted into the apparatus, with the diameter of the die generally being around 2 mm.
 2. The material is packed properly inside the barrel to avoid formation of air pockets.
 3. A piston is introduced which acts as the medium that causes extrusion of the molten polymer.
 4. The sample is preheated for a specified amount of time: 5 min at 190°C for polyethylene and 6 min at 230°C for polypropylene.
 5. After the preheating a specified weight is introduced onto the piston. Examples of standard weights are 2.16 kg, 5 kg, etc.
 6. The weight exerts a force on the molten polymer and it immediately starts flowing through the die.
 7. A sample of the melt is taken after desired period of time and is weighed accurately.
 8. MFI is expressed as grams of polymer/10 minutes of total time of the test

Synonyms of Melt Flow Index are Melt Flow Rate and Melt Index. More commonly used are their abbreviations: MFIMFR and MI.

Confusingly, MFR may also indicate "melt flow ratio", the ratio between two melt flow rates at different gravimetric weights. More accurately, this should be reported as FRR (flow rate ratio), or simply flow ratio. FRR is commonly used as an indication of the way in which rheological behavior is influenced by the molecular mass distribution of the material.

MFI is often used to determine how a polymer will process. However MFI takes no account of the shear, shear rate or shear history and as such is not a good measure of the processing window of a polymer. The MFI device is not an extruder in the conventional polymer processing sense in that there is no screw to compress, heat and shear the polymer. MFI additionally does not take account of long chain branching nor the differences between shear and elongational rheology. Therefore two polymers with the same MFI will not behave the same under any given processing conditions. (*)

Call us to get more info or send us an email

 

napisz do nas

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.