LINIE DO RECYKLINGU FOLII PE, PP

 • kompletujemy linie do recyklingu folii PE, PP
 • suszarki, wirówki, wanny myjące, wanny flotacyjne, podajniki, młyny na mokro, silosy
 • pomagamy w doborze poszczególnych maszyn i urządzeń
 • doradzamy na każdym etapie inwestycji
 • pomagamy w uruchomieniach linii
 • pomagamy w pozyskaniu finansowania inwestycji
 • pomagamy w przygotowaniu dokumentacji do Ochrony Środowiska

1. OD ZBELOWANEJ FOLII DO UMYTEGO PŁATKA

linia do mycia i rozdrabniania folii
linia do mycia i rozdrabniania folii

2. OD UMYTEGO PŁATKA FOLII DO AGLOMERATU

aglomerator
aglomerator

3. OD UMYTEGO PŁATKA FOLII DO REGRANULATU

linia do regranulacji folii
linia do regranulacji folii

ETAPY RECYKLINGU FOLII

 • sortowanie
 • rozdrobnienie w młynie nożowym
 • skierowanie do magazynu zanieczyszczonych płatków folii
 • przetransportowanie do mycia wstępnego
 • przekazanie do urządzenia separującego zanieczyszczenia stałe
 • przekazanie do mycia ostatecznego
 • przekazanie do wirówki do suszenia siłą odśrodkową (odwirowanie wody)
 • przekazanie do suszarki do suszenia gorącym powietrzem (do dosuszenia)
 • przekazanie do linii do regranulacji
 • dosuszenie gotowego regranulatu

Produkt końcowy: regranulat może być stosowany do produkcji folii, węży ogrodowych, itp.

SKŁAD STANDARDOWEJ LINII DO RECYKLINGU FOLII

I. LINIA DO MYCIA I ROZDRABNIANIA

 1. urządzenie transportowe
 2. urządzenie do rozdrabniania (młyn do mielenia na mokro)
 3. podajnik
 4. wanna myjąca 1
 5. podajnik spiralny
 6. wanna myjąca 2
 7. podajnik spiralny
 8. suszarko-wirówka – suszenie siłą odśrodkową
 9. suszarka do suszenia zimnym powietrzem
 10. suszarka do suszenia gorącym powietrzem
 11. Zbiornik na gotowy płatek folii

sterowanie elektryczne

 

II. LINIA DO REGRANULACJI:

 1. podajnik
 2. aglomerator 
 3. podajnik
 4. wytłaczarka jedno lub dwuślimakowa
 5. granulator (do granulacji metodą "spagetti" lub cięcie na głowicy)
 6. suszarka do dosuszania gotowego regranulatu
 7. sito wibracyjne
 8. system sterowania

 

III. OCZYSZCZALNIA WODY

Do oczyszczania wody w obiegu, używanej do mycia folii. ->


Uwaga: linia powinna zostać doposażona w odstojniki oraz zbiorniki na brudną wodę (w gestii klienta).

 

IV. URZĄDZENIA OPCJONALNE

 1. detektor metali żelaznych i nieżelaznych
 2. bęben do separacji piasku, ziemii, kamieni (sita wg życzenia)
 3. myjka parowa do mycia na gorąco - można tu dodać detergent 
 4. myjka natryskowa do mycia wodą pod ciśnieniem
 5. dodatkowy stół do sortowania

 

Źródło: Dr Magdalena Laabs - "Wielka Księga Recyklingu" VL Consultant 2013. 
Szerzej na www.mojetworzywa.com ROLBATCH

 

Posiadamy w ofercie linie do recyklingu o wydajności od 100 kg do 2,5 tony.

Na życzenie konfigurujemy linie wg Państwa indywidualnych wymagań.